Geoportal Miasta Ostrołęka
Pomoc      Strona miasta    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granica miasta
Granice obrębów
Zdjęcie lotnicze
OpenStreetMap >Info<
Mapa topograficzna
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Kontury klasyfikacyjne
Oznaczenia konturów
Użytki gruntowe
Oznaczenia użytków
Budynki
Adresy
Numery adresowe
Place, ronda
Uzbrojenie
Benzynowe
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci niezidentyfikowane
Słupy i maszty
Osnowa geodezyjna
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Osnowa wysokościowa - Kronsztad60
Osnowa wysokościowa - PL-EVRF2007-NH
Plan zagospodarowania przestrzennego >Kontakt z WAB<
Rysunek planu
Obszary planu
MPZP Kolejowa >Kolejowa w Ostrołęce <
Studium zagospodarowania przestrzennego >Kontakt z WAB<
Rysunek studium
Obszary studium
Raster
Wybory
Okręgi wyborcze
Komisje wyborcze

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg