Geoportal Miasta Ostrołęka
Pomoc      Strona miasta    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granica miasta
Granice obrębów
Zdjęcie lotnicze
OpenStreetMap >Info<
Mapa topograficzna
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Kontury klasyfikacyjne
Oznaczenia konturów
Użytki gruntowe
Oznaczenia użytków
Budynki
Adresy
Numery adresowe
Place, ronda
Plan zagospodarowania przestrzennego >Kontakt z WAB<
Rysunek planu
Obszary planu
MPZP Kolejowa >Kolejowa w Ostrołęce <
Studium zagospodarowania przestrzennego >Kontakt z WAB<
Rysunek studium
Obszary studium
Wybory
Okręgi wyborcze
Komisje wyborcze

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg